logo_cegexpo.gif Surf Core Szörfbázis Szörfbolt Oktatás Bérlés Tároló Közösség
ani_fold.gif Idő: 11:57 
Ma 2018.7.21, szombat, Dániel napja van. Holnap Magdolna napja lesz. 
Cégadatbázis, tudakozó
Sport hírek, események
CégAdatbázis
Kategóriák
Ajándék Ajándék
Állat Állat
Antikvitás Antikvitás
Áruházak-Kereskedések Áruházak-Kereskedések
Autó Autó
Baba-Mama Baba-Mama
Befektetés Befektetés
Biztonságtechnika Biztonságtechnika
Cukrászat Cukrászat
Dekoráció Dekoráció
Divat Divat
Egészség Egészség
Építőipar Építőipar
Ergonómia Ergonómia
Híradástechnika-Elektronika Híradástechnika-Elektronika
Ingatlan Ingatlan
Irodatechnika Irodatechnika
Napilap-folyóirat-magazin Napilap-folyóirat-magazin
Reklám, marketing Reklám, marketing
Sport Sport
Szállítmányozás Szállítmányozás
Számítástechnika Számítástechnika
Szépségszalon-Kozmetika Szépségszalon-Kozmetika
Szervizek-Szakszervizek Szervizek-Szakszervizek
Szolgáltatás Szolgáltatás
Tourinform Tourinform
Utazási irodák Utazási irodák
Ügyvéd Ügyvéd
Vendéglátás Vendéglátás
Médiaajánlat
Finanszírozás
Biztosítás
Biztosító társaságok
Gépjárműkár
Információk
Ingatlan tanácsadás
Ingatlan ABC
Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai
Szocpol útmutató
Adó kalauz
Adó törvények
Az önálló tevékenységet kezdő magánszemély adózásának alapvető szabályai
Bérkalkulátor
Közösségi adószámokra vonatkozó alapvető szabályok
Web tanácsadás
Akciós vásárlás
Digitális fényképezőgép, projektor, mp3 lejátszó, ASUS és ABIT alaplap
GPS Navigáció, Garmin, Mitac Mio, Haicom, DreimGo készülékek
Internetszolgáltatás
Munkatárskiválasztás íráselemzéssel
A firka lélektana
Az aláírás tévhitei és értékei
Elfelejtetünk írni?
Milyen a jó grafológiai megbízás?
Mit csinál a grafológus?
Magánnyomozó
Fotógaléria
Állatok
Események
Látképek
Természet
Riportok
Farsang olasz módra (1)
Farsang olasz módra (2)
Fotóriport - Gyorsulási verseny
OLD-TIMER veterán autó és motor kiállítás - 2006.04.01-08
Shell Magyarország Guinness Világrekord-kísérlet
Közérdekű információk
Felsőoktatási intézmények
Irányítószámok
Minisztériumok
Polgármesteri hivatalok
Valentin nap
Ügyvéd
Ügyvéd
Szabadidő programok
ÁgyúgolyóFutam - 2006.06.21-25
EVO Gyorsulási Verseny - 2005.10.22.
EVO Gyorsulási Verseny - 2006.03.14.
EVO Gyorsulási Verseny - 2006.04.16.
EVO Gyorsulási Verseny - 2006.05.16.
EVO Gyorsulási Verseny - 2006.09.15.
EVO Gyorsulási Verseny - 2007.03.17
III. Pilisi Motoros és Veterán Autós Fesztivál - 2006.08.18-20.
OTP Bank Lovas Világkupa 2010
Cégadatbázis, tudakozó
Szerződési feltételek
gol.gif
Szerződési feltételek

Jelen szerződés létrejött egyrészről Cégexpo Online Kft. (2132 Göd, Délibáb utca 8., cégjegyzékszám:Cg.01-10-041043 , Adószám: 12457571-2-13 , Tel.: +36 (30) 688-2166, E-mail: v.zsolt@cegexpo.hu), mint Szolgáltató és Megrendelő (adatai a regisztáció oldalakon kerülnek megadásra) között.

A szerződés tárgya

1. Szolgáltató a Megrendelő számára 72.40 KSH besorolású szolgáltatást nyújt, ennek keretében a www.cegexpo.hu internetes portálon megjelenést biztosít, az általa kiválasztott csomagban a megrendelő részére és gondoskodik az Interneten való elérhetőségéről.

A szolgáltatás díja

2. A szolgáltatás árát az éppen érvényben levő szolgáltatásjegyzék határozza meg, mely a szolgáltatás egész időtartama alatt rögzített ár; az éppen aktuális szolgáltatások jegyzéke Szolgáltató weblapjának Média ajánlat menüpont alatt tekinthető meg.

Díjfizetési feltételek - Havi fizetés esetén
3. Megrendelő a szolgáltatási díjat előre, a Szolgáltató által minden naptári hónap 5-én kiállított számla alapján, a számlán szereplő befizetési határidőig maradéktalanul köteles Szolgáltatónak átutalással/készpénzben megfizetni. A számlaküldés gyakorisága 1 hónap.

Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt teljesítési időponthoz képest 15 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszüntetni vagy felfüggeszteni a fizetés megtörténtét követő második nap 12 órájáig.

A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti Megrendelőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatások díjának megfizetése alól, továbbá Szolgáltató jogosult a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.

Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt teljesítési időponthoz képest 30 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Ptk. szerinti alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Megrendelő megfizetni köteles.

Díjfizetési feltételek - Éves fizetés esetén
3. Megrendelő a szolgáltatási díjat előre, a Szolgáltató által a megrendelés megérkezése után legkésőbb 7 nappal kiállítot számla alapján, a számlán szereplő befizetési határidőig maradéktalanul köteles Szolgáltatónak átutalással/készpénzben megfizetni. A számlaküldés gyakorisága 1 év.

Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt teljesítési időponthoz képest 15 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszüntetni vagy felfüggeszteni a fizetés megtörténtét követő második nap 12 órájáig.

A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti Megrendelőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatások díjának megfizetése alól, továbbá Szolgáltató jogosult a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.

Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt teljesítési időponthoz képest 30 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Ptk. szerinti alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Megrendelő megfizetni köteles.

Felmondás
4. A szerződés bármely pontját bármelyik fél 30 napos határidővel írásban felmondhatja.

Amennyiben Megrendelő mondja fel a szerződést, úgy ez csak úgy szüntethető meg, hogyha Megrendelő megfizeti Szolgáltatónak mindazokat a díjakat, amelyek egyébként a szerződés rendes lejártáig esedékessé váltak volna.

Amennyiben Szolgáltató önhibáján kívül vagy Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kényszerül a szerződés felmondására, úgy Szolgáltató nem köteles a már előre megfizetett szolgáltatási díjakat visszafizetni Megrendelőnek, kivétel ez alól az egy évnél hosszabb időre előre kifizetett szolgáltatási díjak. Ez esetben a fennmaradó időszakra kifizetett netto összeg 50% -át köteles Szolgáltató visszafizetni, amennyiben a szerződést önhibája miatt mondja fel.

Vis major
5. Ha bármelyik fél vis major miatt nem tudja vállalt kötelezettségeit teljesíteni, akkor az ezen alapuló nem teljesítés nem képezi a szerződés felmondásának vagy nem teljesítésének alapját, feltéve, hogy az esemény bekövetkeztétől haladéktalanul értesíti a másik Felet.

A jelen szerződés értelmezése szempontjából vis major alatt olyan esetet kell érteni, amelyik kívül esik a nem teljesítő Fél hatókörén és a nem teljesítő Fél elvárható gondossága mellett sem volt előrelátható, sem elhárítható.

Felelősség
6. Megrendelő önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított űrlapok kitöltésével, frissítésével, ehhez Szolgáltató jelen szerződés keretében sem szoftver- sem hardvereszközt nem bocsát Megrendelő rendelkezésére.

Szolgáltató az Internet illetve hálózatának működésének hibájából adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelését és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha a Megrendelő, illetőleg a Megrendelő alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásokat.

Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató portálján elhelyezett vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért. Szolgáltató elhárít magától mindennemű felelősséget a Felhasználó által elhelyezett tartalommal vagy a Felhasználó által folytatott tevékenységgel kapcsolatban. Nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység (kalóz szoftverek, hacker programok/leírások, warez oldalak, obszcén tartalom feltöltése; védjegy, névjegy, szellemi termék engedély nélküli használata; bűncselekményre vagy személyek, csoportok, cégek, országok, nemzetek elleni uszítás) észlelése feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a szolgáltatást részben vagy egészben, a Felhasználó egyidejű értesítése mellett felfüggessze vagy megszüntesse. Szolgáltató jogosult megszüntetni, felfüggeszteni vagy korlátozni a szolgáltatást akkor is, ha a Felhasználó által a szerverein elhelyezett tartalom, a Felhasználó által folytatott tevékenység vagy a közvetlen azok által kiváltott, más Internet felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, beleértve a szervereire és a hálózatra nézve az átlagosnál jóval nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is. A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatások díjának megfizetése alól. Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összegetfelszámítani Felhasználónak. Szolgáltató teljes mértékben egyetért az antispam irányelvekkel: minden kéretlen e-mail, nagymennyiségű reklámozás esetén a Szolgáltató azonnali előzetes felszólítás nélkül kizárhatja hálózatából a reklámozót, hozzáférését a szervereken megszüntetheti. Továbbá tilos nagyszámú levelek küldése levelezőlistákra illetve obszcén vagy fenyegető tartalmú üzenetek küldése is.

Felhasználó a szolgáltatást harmadik személynek sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább.

Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást, erről e-mail formájában köteles tájékoztatni Megrendelőt legalább a tervezett karbantartás előtt 2 nappal. Az ebből adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 2 órát. Ezen karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába.

Amennyiben Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt Szolgáltatónak bármilyen kára keletkezik, úgy Megrendelő azt köteles megtéríteni és ez a szerződés azonnali felmondását is eredményezi.

Adatvédelem

7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során birtokukba kerülő műszaki és üzleti információkat és jelen szerződés tartalmát üzleti titokként kezelik és a másik fél írásbeli beleegyezése nélkül azok harmadik fél általi megismerését lehetővé nem teszik. Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat - a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve - másnak nem szolgáltatja ki.

Megrendelő a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy nevét és az általa a szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését Szolgáltató felhasználja saját marketing és referencia céljaira.

Egyéb rendelkezések

8.1 Jelen szerződés bármilyen kiegészítése, módosítása, változtatása kizárólag írásban, Felek kölcsönös megegyezésével történhet.

8.2 Jelen szerződésben nem rendelkezett kérdésekben a Ptk. Idevonatkozó jogszabályai az irányadók.

8.3 Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton rendezzék egymás között. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Bíróság döntésének.


Médiaajánlat

KronArt Design Stúdió - weblapkészítés, honlapkészítés, reklámgrafika, dekoráció, keresőoptimalizálás
History Lovas Sport Egyesület
OTP Bank Lovas Világkupa 2010
Mr. Klíma Kft. - párátlanító, léggfüggöny, ablak klíma, split klíma, hőszivattyú, ionizátor - LG, Panasonic, Teknopoint, Midea, Electrolux, Belcor, Argo klíma készülékek
Surf Core